BAN CHỈ ĐẠO

NGUYỄN HỒNG DIÊN

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban

TRẦN QUỐC KHÁNH

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng ban

ĐỖ THẮNG HẢI

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên

ĐẶNG HOÀNG AN

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên

NGUYỄN SINH NHẬT TÂN

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên

QUỐC HÙNG

Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Ủy viên

TRẦN QUANG HUY

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, Ủy viên

BAN CỐ VẤN

PGS.TS. TRẦN ĐỨC CƯỜNG

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

GS.TSKH. MINH GIANG

Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

Luật NGUYỄN TIẾN VỴ

Nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương

BAN BIÊN SOẠN

TRẦN QUỐC KHÁNH

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban

GS.TS. TRẦN THỌ ĐẠT

Chủ tịch Hội đồng Giáo Nhà nước ngành Kinh tế, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Phó Trưởng ban

ĐẶNG THỊ NGỌC THU

Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương, Ủy viên Thường trực

NGUYỄN THỊ LÂM GIANG

Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, Ủy viên

AN HẢI

Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Ủy viên

HOÀNG OANH

Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Ủy viên

XUÂN BẢO

Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn Môi trường công nghiệp, Ủy viên

TRIỆU DŨNG

Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Ủy viên

THỊ ĐỨC

Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, Ủy viên

NGUYỄN QUANG HUY

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch -Tài chính, Tổng cục Quản thị trường, Ủy viên

NGÔ KHẢI HOÀN

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Ủy viên

DƯƠNG QUỐC TRỊNH

Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Ủy viên

HOÀNG MINH CHIẾN

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Ủy viên

TRỊNH ANH TUẤN

Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy viên

BÙI QUỐC HÙNG

Phó Cục trưởng Cục Điện lực Năng lượng tái tạo, Ủy viên

NGUYỄN THẾ QUANG

Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử Kinh tế số, Ủy viên

NGUYỄN XUÂN SINH

Phó Cục trưởng Cục Hóa chất, Ủy viên

TRẦN TUỆ QUANG

Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Ủy viên

NGUYỄN CẨM TRANG

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Ủy viên

NGUYỄN NGỌC MINH HƯƠNG

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên

NGUYỄN HOÀNG GIANG

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy viên

TRẦN MINH

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Ủy viên

PHẠM QUỲNH MAI

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Ủy viên

VIỆT NGA

Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Ủy viên

TRỊNH ĐỨC DUY

Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí Than, Ủy viên

TĂNG THẾ HÙNG

Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng Phát triển bền vững, Ủy viên

ĐỖ PHƯƠNG DUNG

Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn Môi trường công nghiệp, Ủy viên

NGUYỄN VIỆT SAN

Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Ủy viên

ĐỖ VĂN CÔI

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy viên

TRẦN ĐỖ QUYÊN

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy viên

BÙI DŨNG THẾ

Phó Chánh Thanh tra Bộ, Ủy viên

QUANG HÙNG

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Ủy viên

ĐẶNG THÁI ANH

Phó Tổng biên tập Báo Công Thương, Ủy viên

NGUYỄN QUỐC LÂN

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại, Ủy viên

NGUYỄN MINH HUỆ

Giám đốc Nhà xuất bản Công Thương, Ủy viên

PHẠM TRUNG NGHĨA

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Ủy viên

BAN NỘI DUNG

ĐẶNG THỊ NGỌC THU

ĐÀO MẠNH ĐỨC

ĐẶNG DUY QUANG

BAN CHỈ ĐẠO

NGUYỄN HỒNG DIÊN

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban

TRẦN QUỐC KHÁNH

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng ban

ĐỖ THẮNG HẢI

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên

ĐẶNG HOÀNG AN

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên

NGUYỄN SINH NHẬT TÂN

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên

QUỐC HÙNG

Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Ủy viên

TRẦN QUANG HUY

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, Ủy viên

BAN CỐ VẤN

PGS.TS. TRẦN ĐỨC CƯỜNG

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

GS.TSKH. MINH GIANG

Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

Luật NGUYỄN TIẾN VỴ

Nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương

BAN BIÊN SOẠN

TRẦN QUỐC KHÁNH

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban

GS.TS. TRẦN THỌ ĐẠT

Chủ tịch Hội đồng Giáo Nhà nước ngành Kinh tế, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Phó Trưởng ban

ĐẶNG THỊ NGỌC THU

Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương, Ủy viên Thường trực

NGUYỄN THỊ LÂM GIANG

Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, Ủy viên

AN HẢI

Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Ủy viên

HOÀNG OANH

Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Ủy viên

XUÂN BẢO

Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn Môi trường công nghiệp, Ủy viên

TRIỆU DŨNG

Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Ủy viên

THỊ ĐỨC

Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, Ủy viên

NGUYỄN QUANG HUY

Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch -Tài chính, Tổng cục Quản thị trường, Ủy viên

NGÔ KHẢI HOÀN

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Ủy viên

DƯƠNG QUỐC TRỊNH

Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Ủy viên

HOÀNG MINH CHIẾN

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Ủy viên

TRỊNH ANH TUẤN

Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy viên

BÙI QUỐC HÙNG

Phó Cục trưởng Cục Điện lực Năng lượng tái tạo, Ủy viên

NGUYỄN THẾ QUANG

Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử Kinh tế số, Ủy viên

NGUYỄN XUÂN SINH

Phó Cục trưởng Cục Hóa chất, Ủy viên

TRẦN TUỆ QUANG

Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Ủy viên

NGUYỄN CẨM TRANG

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Ủy viên

NGUYỄN NGỌC MINH HƯƠNG

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên

NGUYỄN HOÀNG GIANG

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy viên

TRẦN MINH

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Ủy viên

PHẠM QUỲNH MAI

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Ủy viên

VIỆT NGA

Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Ủy viên

TRỊNH ĐỨC DUY

Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí Than, Ủy viên

TĂNG THẾ HÙNG

Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng Phát triển bền vững, Ủy viên

ĐỖ PHƯƠNG DUNG

Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn Môi trường công nghiệp, Ủy viên

NGUYỄN VIỆT SAN

Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Ủy viên

ĐỖ VĂN CÔI

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy viên

TRẦN ĐỖ QUYÊN

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy viên

BÙI DŨNG THẾ

Phó Chánh Thanh tra Bộ, Ủy viên

QUANG HÙNG

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Ủy viên

ĐẶNG THÁI ANH

Phó Tổng biên tập Báo Công Thương, Ủy viên

NGUYỄN QUỐC LÂN

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại, Ủy viên

NGUYỄN MINH HUỆ

Giám đốc Nhà xuất bản Công Thương, Ủy viên

PHẠM TRUNG NGHĨA

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Ủy viên

BAN NỘI DUNG

ĐẶNG THỊ NGỌC THU

ĐÀO MẠNH ĐỨC

ĐẶNG DUY QUANG

Hồ Chí Minh

Chủ tịch HỒ CHÍ MINH

(1890 - 1969)

“Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt

động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước

nhà, thì giới Công - Thương phải hoạt động để xây

dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh

vượng. Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới

Công - Thương trong công cuộc kiến thiết này.

Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau.

Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự

kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp

thịnh vượng”.

(Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh

gửi giới Công Thương Việt Nam, ngày 13/10/1945)

Danh mục

Tùy chỉnh